Uwaga ASF

16.02.2017

Oficjalny komunikat głównego lekarza weterynarii w sprawie ASF

http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce